Twee dove jongeren volgen opleiding met behulp van een tolk

Onlangs volgden twee jongeren een opleiding bij Horeca Vorming Vlaanderen. Niets speciaals, mocht het niet zijn dat beide jongeren een gehoorstoornis hebben. Met behulp van een tolk, beschikbaar gesteld door de vzw Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor Doven (CAB) en de VDAB, konden zij toch gemakkelijk de opleiding volgen.

Axel Baert en Laurent Lafere, twee jongeren met een gehoorstoornis, zijn beide tewerkgesteld in de horecasector. Ze waren dan ook op de hoogte van de gratis opleidingen die worden aangeboden door Horeca Vorming Vlaanderen aan werknemers in de horecasector. Ook zij willen graag bijleren en contacteerden Horeca Vorming Vlaanderen. Samen met Jürgen Nijs, vormingsconsulent West-Vlaanderen bij Horeca Vorming Vlaanderen, gingen ze op zoek naar een tolk die hen kon bijstaan tijdens de opleiding. Via CAB vonden ze vrij snel een tolk en dienden vervolgens bij VDAB een aanvraag in voor de terugbetaling van de tolk.  

“Ik heb de opleiding ‘Schaal-en schelpdieren’ gevolgd. Ik vond de uitleg zeer interessant en leerrijk. Samen met mijn vriend Laurent volgden wij deze opleiding met behulp van een tolk zodat we alles goed konden volgen.”, zegt Axel . “De trainer liet ons ook zelf een gerecht maken, wat zeer leuk was. Blijkbaar was het ook nog eens lekker, want we kregen veel complimenten van de andere cursisten.”

Ook Laurent vond het een boeiende ervaring: “Ik vond het een heel fijne dag. Ik leerde veel bij en voelde ook dat ik hetzelfde behandeld werd als de andere cursisten.”

Ze kijken al uit naar de volgende opleidingen!  

 

Wie te kampen heeft met een gehoorstoornis kan beroep doen op een tolk via de vzw Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor Doven (CAB) voor eender welke opdracht. In dit geval hebben deze twee jongeren een tolk aangevraagd om een opleiding bij te wonen.
Aangezien zij werknemers zijn in de horecasector kunnen zij bovendien de kosten van de tolk laten betalen door VDAB.

Meer informatie vindt u op de websites:

www.tolkaanvraag.be
www.cabvlaanderen.be

More...