Hoger Beroepsonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs organiseert opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (vandaar ook de roepnaam HBO5). Het is een studieniveau tussen secundair en hoger onderwijs in. De HBO-opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep, vooral via werkplekleren (vergelijkbaar met een stage). Zij situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor.

Binnen het Hoger Beroepsonderwijs kan je Hotel- en cateringmanagement volgen.

Niveau 

De opleidingen situeren zich qua kwalificatieniveau net onder de professionele bachelor.

Flexibiliteit

HBO5 is volledig modulair en erg flexibel opgebouwd. Je bent dus niet verplicht om je voor een volledig jaar (programma) in te schrijven, je kan per vak of module werken. Op die manier kan je gezin, werken en studeren combineren zoals het voor jou het beste past.

Lesmomenten 

Vele opleidingen worden gegeven in avondonderwijs of in een combinatie van enkele avonden en een zaterdag. Een aantal opleidingen bestaat uit 1 dag les gecombineerd met werk of stage. Ook de examenmomenten kunnen worden gespreid.

Studieduur

De meeste cursisten volgen de opleiding deeltijds gedurende 3 tot 4 jaar. Dit komt overeen met een voltijdse studie van 1,5 tot 2 jaar.

More...