Werknemersopleidingen door de VDAB

Wist je dat de VDAB ook werknemersopleidingen aanbiedt? Zo vind je een ruime waaier aan opleidingen op hun website. Horeca Vorming Vlaanderen komt voor de helft van de opleidingskost tussen wanneer aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De opleiding is niet opgenomen in het open opleidingsaanbod van Horeca Vorming Vlaanderen;
  • De opleiding vormt een meerwaarde in de uitoefening van de functie van de medewerkers die deelnemen aan de opleiding;
  • De deelnemers werken in vast dienstverband in de horeca;
  • De deelnemers zijn ingeschreven in het paritair comité 302;
  • De werkgever doet de aanvraag en financiert de helft van de opleidingskost;
  • De werknemersvertegenwoordiging (in het bedrijf) wordt geïnformeerd over de opleiding.

Hoe ga je te werk?

Bezorg volgende documenten (ingevuld en ondertekend) aan Horeca Vorming Vlaanderen:

Horeca Vorming Vlaanderen behandelt de aanvraag binnen de twee weken. Na goedkeuring en nadat de opleiding heeft plaatsgevonden, betaalt Horeca Vorming Vlaanderen de helft van de opleidingskost rechtstreeks aan de VDAB. De andere helft betaalt de aanvrager aan de VDAB.

Voor opleidingen 'Nederlands op de werkvloer' (voor anderstaligen, met aparte module voor Nederlandstalige collega's) is een aparte regeling voorzien. Horeca Vorming Vlaanderen neemt de integrale opleidingskost op zich. Interesse? Klik dan hier.

Wil je meer informatie? Mail vormingvlaanderen@horeca.be en wij helpen je graag verder.

More...