Omgaan met leermoeilijkheden

Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen ...

Horeca Vorming brengt een nieuwe publicatie uit voor werkgevers in de horeca (PC 302) die werken met medewerkers met  ASS (autisme), ADHD, licht verstandelijke beperking of aggresief gedrag
De brochure biedt werkgevers een algemeen beeld van mogelijke problemen die zich op het werk kunnen voordoen als je te maken krijgt met een medewerker met ASS (autisme spectrum stoornis), ADHD, licht verstandelijke beperking of agressief gedrag. Je krijgt ook tips om op de werkvloer om te gaan met dit gedrag en zo kansen te creëren om te leren en te groeien
 
Het belangrijkste? Vertrek altijd vanuit de sterktes van de persoon die voor je staat. Vertrek niet vanuit de ‘beperking’ die iemand heeft. Iedereen is goed in bepaalde zaken, en minder goed in andere zaken. De info in de nieuwe brochure zal ongetwijfeld bijdragen aan een veilige professionele relatie en een vlottere samenwerking met élke medewerker, ook met personen zonder ‘beperking’Je hoeft het trouwens niet altijd ver te zoeken.
Kleine aanpassingen, wijzigingen in omgangsvormen enz. kunnen al een wereld van verschil maken. Begrip voor je medewerkers haalt het beste in hen naar boven, en daar is iedereen bij gebaat.
 

De digitale versie van deze brochure vind je op het Horeca Leerplatform: www.horecaleerplatform.be. Nog geen toegang? Mail je naam, je rijksregisternummer* en de naam van je bedrijf naar leerplatform@horeca.be en vraag een login aan.

*dit hebben we nodig om te controleren of je werkt in een horecabedrijf (PC 302)?

Heb je vragen? Heb je interesse in de brochure? Mail ons (vormingvlaanderen@horeca.be) en we helpen je graag verder.

cover brochure leermoeilijkheden

More...