Verantwoordelijke cafetaria / verkooppunt

Organisatie

Als verantwoordelijke cafetaria / self service verkooppunt werk je onder verantwoordelijkheid van de zaakvoerder.
Je geeft leiding aan medewerkers van een cafetaria / self service verkooppunt.

Doel

Je organiseert, delegeert en superviseert de werkzaamheden in een bepaald verkooppunt in overleg met de manager.
Je staat in voor het klantencontact en de dienstverlening.
Je verzorgt de administratie.

Hoofdtaken

Organiseren en controleren
Je superviseert en controleert de mise en place van de zaal en de toonbanken:
  • presentatie van de producten
  • prijsaanduiding
  • promotiemateriaal
  • benodigdheden, bv. bestek, vaatwerk, servetten...

Je controleert visueel de kwaliteit en presentatie van de gerechten.
Je controleert de dienstverlening volgens de normen.
Je waarborgt een snel en efficiënt verloop van de service.
Je verzekert de operationaliteit van de installaties, controleert de technische werking, signaleert afwijkingen en doet beroep op de technische dienst.
Je controleert de schoonmaak, orde en netheid van de verkooppunten.
Je past het verkoop-  en marketingplan toe.
Je geeft werkinstructies aan de medewerkers.
Je helpt medewerkers bij hun werkzaamheden en springt in tijdens de bediening.

Personeelsplanning
Je staat in voor de personeelsplanning, stelt uurroosters op en controleert de aanwezigheid van het personeel.
Je coördineert verschillende activiteiten, controleert de taakvervulling en houdt toezicht op de naleving van interne normen.
Je controleert het voorkomen en de hygiëne.
Je hebt inspraak bij de aanwerving of het ontslag van medewerkers.
Je staat in voor het onthaal en de opleiding van nieuwe medewerkers.
Je geeft instructies voor de presentatie- , bedienings-  en afruimtechnieken.
Je motiveert medewerkers, voert functioneringsgesprekken en zorgt voor de samenwerking van teams.

Klantencontact
Je onthaalt klanten en geeft hen informatie.
Je behandelt klachten en bespreekt de organisatie van bepaalde activiteiten.
Je rapporteert over klantenreacties over de dienstverlening.

Voorraadbeheer
Je staat in voor de bestellingen, controleert leveringen (kwantiteit/kwaliteit) en verwerkt de gegevens.
Je hanteert het FIFO-systeem voor voorraadbeheer en je bewaakt de kwaliteit (versheid) van de producten in voorraad.

Administratie
Je controleert en berekent de omzet, kosten en budgetten.
Je controleert kassa's.
Je verzorgt de gegevensverwerking van personeelszaken.
Je assisteert de zaakvoerder bij de uitvoering van het dagelijks beleid en voert zijn/haar instructies uit.

Vacatures

Lijkt deze job iets voor jou? Surf even naar deze vacaturewebsites om te kijken of er momenteel jobaanbiedingen als restaurantmanager beschikbaar zijn:

Nog meer vacaturewebsites kan je vinden tussen onze links.

Interesse: 
Klantencontact: 
Ja
More...