Assistent van de personeelsverantwoordelijke

Organisatie

Als assistent / assistente van de personeelsverantwoordelijke werk je onder de verantwoordelijkheid van de personeelsverantwoordelijke.

Doel

Je assisteert bij het personeelsbeleid.
Je beheert personeelsinstrumenten en werkt ze uit.

Hoofdtaken

Personeelsplanning
Je assisteert bij het aanwervingsbeleid: advertenties plaatsen, sollicitaties verwerken (brieven, gesprekken) en advies uitbrengen over selectie en aanwerving.
Je staat in voor het onthaal en de begeleiding van nieuwe medewerkers.
Je zorgt voor personeelsopvolging (beoordeling en evaluatie).
Je begeleidt en adviseert diensthoofden van andere departementen of vestigingen over personeelsbeleid, functioneringsgesprekken, mutaties, promoties, werkoverleg, opleiding, arbeidsvoorwaarden ...
Je beheert personeelsinstrumenten en werkt ze verder uit.
Je geeft richtlijnen en werkt procedures uit.
Je lost personeelsproblemen op en houdt toezicht op de naleving van sociale- en arbeidswetgeving.

Opleiding
Je formuleert een opleidingsbeleid.
Je bepaalt opleidingsbehoeften en stelt opleidingspakketten samen.
Je ontwikkelt programma's of doet beroep op externen.
Je organiseert en coördineert de uitvoering van de opleidingsprogramma's en je plant het praktisch verloop.
Je stuurt uitnodigingen voor en verzorgt de administratie van de opleidingen.
Je staat in voor de opvolging en evaluatie van de opleidingen.
Je volgt het aanbod op de opleidingsmarkt op.
Je neemt deel aan professionele samenkomsten.

Administratie
Je houdt personeelsdossiers bij.
Je controleert personeelsbezetting en personeelslasten.
Je superviseert de voorbereidende werkzaamheden voor het sociaal secretariaat of de loonadministratie.
Je verricht de administratie voor de overlegorganen (O.R., KVGV, SD) bv. statistiek overuren ...

Vacatures

Lijkt deze job iets voor jou? Surf even naar deze vacaturewebsites om te kijken of er momenteel jobaanbiedingen als assistent van de personeelsverantwoordelijke beschikbaar zijn:

Nog meer vacaturewebsites kan je vinden tussen onze links.

 

Vacatur

Lijkt deze job iets voor jou? Surf even naar deze vacaturewebsites om te kijken of er momenteel jobaanbiedingen als aankoper beschikbaar zijn:

VDAB

Jobkitchen

Randstad

Misterhoreca

Horeca job

Nog meer vacaturewebsites kan je vinden tussen onze links.

Vacatures

Lijkt deze job iets voor jou? Surf even naar deze vacaturewebsites om te kijken of er momenteel jobaanbiedingen als aankoper beschikbaar z

Misterhoreca

Horeca job

Nog meer vacatureweb

Interesse: 
Klantencontact: 
Nee
More...