Al 30 scholen ondertekenden het Onderwijsconvenant Horeca

Samen op weg naar het horecaonderwijs van de toekomst

Op 12 maart ondertekenden maar liefst 30 Vlaamse hotel- en grootkeukenscholen het nieuwe Onderwijsconvenant Horeca. 
Dat is een eerste, belangrijke stap voorwaarts om een aantal grote uitdagingen doelgericht en planmatig aan te pakken.

Horecatoppers en onderwijstop aan het woord: Bekijk hier en hier hun wensen en engagement

Een nieuwe vorm van samenwerken

Anno 2018 is een goede samenwerking tussen de sector en onderwijs meer dan ooit noodzakelijk. In de sector klinkt de roep om geschoold personeel steeds luider. Zo luid dat die niet meer te negeren valt. Het imago van de sector en de beroepen moet dringend opgewaardeerd worden. Meer jongeren moeten bewust kiezen voor een beroep in de horeca. En ze moeten de juiste competenties aanleren zodat ze mee kunnen in een veranderende sector met steeds meer regelgeving, kritische klanten en uitdagingen rond duurzaamheid en rendabiliteit. De basiscompetenties blijven essentieel maar er moet ook ruimte zijn voor de competenties van de toekomst. Met de modernisering van het secundair onderwijs en de komst van duaal leren moeten sector en scholen een sterk partnerschap vormen en samen aan die toekomst werken. 
Om deze uitdagingen en evoluties aan te pakken, moeten we onze samenwerking durven vernieuwen en anders vormgeven. Het nieuw convenant creëert een duidelijk kader hiervoor. Het zal gestoeld worden op een tweejaarlijks inhoudelijk actieplan met duidelijke doelstellingen en een gezamenlijke blik op de toekomst.
De beste resultaten bereiken we als we de uitdagingen samen planmatig aanpakken, in een structurele samenwerking. Het nieuw convenant maakt nauwer en structureler overleg met de scholen mogelijk. Naast een bundeling van krachten tussen de sector en de scholen, biedt de nieuwe samenwerking ook meer ruimte voor een individuele benadering per school én voor het betrekken van andere belanghebbenden. Dat laatste is essentieel. Meer dan ooit moet iedereen die de horeca een warm hart toedraagt zich verenigen om het tij te keren. De ondertekening van dit convenant is dus geen eindpunt maar net de start van een veelbelovende samenwerking. De komende maanden start Horeca Vorming samen met de scholen met het opstellen van een eerste actieplan. Input en creativiteit van alle stakeholders is daarbij noodzakelijk. 
 
  • Bekijk hier het persbericht: "Houd de horeca op de kaart! De sector roept op tot actie"
  • Toppers uit de horeca, de minister van Onderwijs en de koepels en netten... iedereen schaart zich achter het nieuw convenant. Bekijk hier en hier filmpjes met eerste reacties. 

Bij vragen of voor meer informatie, aarzel niet ons te contacteren

 
 
More...