De horecasector zet sterk in op duaal leren

De horecasector zet sterk in op duaal leren, het nieuwe ‘leren & werken’

Jongeren die schoollopen en tegelijkertijd meer dan 20 uren per week opgeleid worden op de werkvloer én daarvoor een vergoeding krijgen, dat is niet zo nieuw. In de horecasector zijn het leercontract en de leerovereenkomst (sinds september 2016 ‘oao’ of ‘overeenkomst alternerende opleiding’al goed ingeburgerd.

Wat is er dan zo nieuw aan duaal leren?

Vooral voor de voltijdse scholen (voor de horeca zijn dat de hotel- en grootkeukenscholen) is dit een ommezwaai. Leerlingen kunnen er sinds kort voor kiezen om hun opleiding deels op school en deels op de werkvloer (duaal) te krijgen. Daarnaast blijft de voltijdse opleiding op school met enkele weken stage per jaar ook nog bestaan. 

In het duale systeem laat de leerkracht een deel van de opleiding over aan de mentor op de werkvloer en die wordt op zijn beurt ook een beetje leerkracht. Zo komt de realiteit van het werk nóg meer binnen in de school. Omgekeerd leert de mentor de werking van de school beter kennen. Die nauwe samenwerking tussen school en werkplek, versterkt vaak de opleiding van de leerling en vergemakkelijkt later de overstap naar ‘het echte’ werk. 

Wij gingen poolshoogte nemen bij scholen, leerlingen en horecazaken met ervaring in duaal leren: bekijk hier wat ze ervan vinden.

Horeca Vorming ondersteunt scholen en werkplekken die instappen in duaal leren. 

De horecasector heeft Horeca Vorming gevraagd om de scholen en de bedrijven die weinig of geen ervaring hebben met dit nieuwe systeem, mee te ondersteunen. Het opleidingsfonds begeleidt immers al sinds 2008 zowel werkplekken als deeltijdse scholen binnen het systeem van leren & werken. Horeca Vorming bewaakt de kwaliteit op verschillende vlakken:

  • Erkennen van leerwerkplekken: niet elk bedrijf kan zomaar leerlingen opleiden. Het moet eerst een erkenningsprocedure doorlopen waarbij zowel bedrijf als leermeester gescreend worden.
  • Onthaal van leerlingen: onderzoek wijst uit dat de eerste maanden op een nieuwe werkplek beslissend zijn om ergens te blijven werken. Horeca Vorming begeleidt dus mee de opstart en geeft o.a. sociaal-juridisch advies.
  • Leerwerkplekken ondersteunen bij het opleiden van de leerling door het kosteloos aanbieden van een leermeesteropleiding.
  • Scholen en leerlingen ondersteunen met didactisch materiaal.
  • Opleidingen voorzien voor leerkrachten en leerlingen.

 

 

 

 

Horeca Vorming trekker van twee ESF-projecten rond duaal leren

Horeca Vorming werkt al vele jaren samen met bedrijven en scholen rond opleiding en begeleiding van leerlingen én werknemers op de werkvloer. Vanuit die ervaring ondersteunt onze organisatie sinds vorig schooljaar scholen die minder vertrouwd zijn met duaal leren, en ook Syntra's. In dat kader lopen er momenteel twee projecten met steun van ESF:

Klik op de titel voor meer informatie

  1. Het ESF-project DUOTEL loopt van 1/9/2017 tem 31/12/2018.
  2. Het ESF-project Grootkeuken & catering loopt van 1/3/2018 tem 30/6/2019.

Die extra financiële middelen van ESF geven ons en de scholen ruimte om dingen uit te proberen. De projecten zijn relatief kleinschalig opgevat: met een beperkt aantal scholen en leerlingen. Dat maakt dat we goed het overzicht bewaren en gemakkelijk afspraken kunnen maken binnen de groep. De bedoeling is dat we elkaars werking beter leren kennen en ervaringen uitwisselen. 

 

 

More...